Ada Nilsson

1872 - 1964

Sverige

Dotter till en lantbrukare, uppvuxen i Södra Säm i Älvsborgs län. Blev som en av Sveriges första kvinnliga läkare med kand 1896 och med lic 1900. Hon arbetade som kvinnoläkare 1900-53 och gjorde en stor insats inom detta område men även som sexualupplysare och i kampen mot prostitution och könssjukdomar.

Hon var aktiv kvinnosakskvinna och en av de ledande inom den kvinnopolitiskt förnyande Fogelstadsgruppen. Politiskt arbetade hon på vänsterflygeln och var ansvarig utgivare för tidskriften Tidevarvet 1923-36. I Barrikaden valde oss. 25 år ur en kämpande föreningshistoria, 1940, berättar hon om kampen för rösträtt och i Glimtar ur mitt liv som läkare, 1963, om sitt liv.