Åse-Marie Nesse

1934 - 2001

Norge

Författaren var född och uppvuxen på Jæren i Sørvestlandet. Hon var förste amanuens i tyska, tidigare ordförande i Norsk PEN och lyriköversättare.

Åse-Marie Nesse debuterade 1970 med Av hav er du komen (L). Hon har skrivit lyrik, utgivit barnböcker och en fabel. Hon skrev ofta om ämnen hämtade från andra kulturer, bl a den precolombianska, som också varit målet för flera resor, men även om sina rötter i Jærlandet. Med sin orientering mot europeiska lyriktraditioner etablerade hon ett författarskap med tydliga referenser till det västliga kulturarvet. I diktsamlingarna Vinterhuset, 1981, och Lysår, 1985, är upplevelsen av moderns död orsaken till existentiell reflexion, och i For bare livet, 1997, är det sin egen cancersjukdom hon tematiserar.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria gav Åse-Marie Nesse ut diktsamlingarna Primstav, 1998, och Den tredje porten, 2000, och dessutom samlade dikter och artiklar.

Hon tilldelades bl a Doblougpriset, 1999, Nynorsk litteraturpris, 1999, och blev 2001 Riddar av St. Olavs Orden.

Litteratur om författaren: ett urval

Elisabet Vallevik Engelstad: Åse-Marie Nesse: eit poetisk liv, 2010