Aslaug Johanne Groven Michaelsen

1926 - 2017

Norge

Dotter till sångerskan Ragna Hagen och kompositören Eivind Groven, professor i nordisk litteratur och har varit aktiv i den kulturella, uppfostrande och upplysande norskhetsrörelsen Suttung. Hon har fem barn. Från romandebuten Drangen ler 1953 har hon givit ut novellsamlingar, essäer och romaner, bla Brylluppet påArken, 1955, och Som rever blant ruiner, 1959. I sitt författarskap, som är påverkat av romantik och symbolism, konfronterar hon ofta natur och civilisation.

Litteratur om författaren: ett urval

Ingrid Elise Michaelsen: Eventyr i Aslaug Groven Michaeisens diktning, 1978