Ebba Lindqvist

1908 - 1995

Sverige

Född och uppvuxen i Bohuslän där hennes far var folkskollärare. Hon blev själv gymnasielärare i Göteborg och debuterade 1931 med diktsamlingen Jord och rymd. Hennes lyrik på fri vers med ett knapphändigt bildspråk är inspirerad av västkustens blåsiga klippor som t ex i Lava, 1933, och Liv, 1934.

Ebba Lindqvist fick sitt genombrott med Fiskläge, 1939. Hon har även skrivit rollspel med kvinnogestalter hämtade från den antika mytologin som Röd klänning, 1941, där Sapfo och kärleken står i fokus, eller Sången om Fedra, 1952. 1997 kom Hon som älskade havet. Samlade dikter.

Litteratur om författaren: ett urval

Kerstin Berggren: "Vägen bort och hem. Från Ebba Lindqvists diktvärld" i: Så nära varandra, 1965

Birgitta Bergsten: Kvinnan och havet: Ebba Lindqvist - liv och dikt, 2008

Gunnar Hansson: Författaren, dikten, läsaren, 1969

Carin Mannheimer: Monologi Hades, 1968

Margherita Midy: "Eurydike - och Orfeus" i: Horisont, nr 3-4, 1997