Anna Lindhagen

1870 - 1941

Sverige

Växte upp i Stockholm, dotter till justitierådet Albert Lindhagen. Hon var lärarinna och en centralgestalt i kampen för kvinnlig rösträtt. Hon var politiskt aktiv för socialdemokraterna och satt i Stockholms stadsfullmäktige 1911-23.

Tiden 1911-16 var hon redaktör för socialdemokraternas kvinnotidning Morgonbris. Hon gjorde sig också känd som förkämpe för koloniträdgårdar. Hennes memoarer Vad vi tänkte, som utkom postumt 1941, ger en inblick i en intressant historisk epok.

Litteratur om författaren: ett urval

Signe Höjer: Eldsjälar i fredens tjänst. Fredrika Bremer, Ellen Key, Selma Lagerlöf, Matilda Widegren, Anna Lindhagen, Kerstin Hesselgren, 1986

Birgit Persson: "Samhällsmodern och rösträttskämpen" i: Studier i modern historia, tillägnad Jarl Torbacke, 1990