Marie (pseud Stella) Linder

1840 - 1870

Finland

Född Muschin-Puschkin och systerdotter till den finska filantropen Aurora Karamzin. Hon växte upp i en adlig miljö i S:t Petersburg och gifte sig med greve Constantin Linder från Finland.

Uppmuntrad av Zacharias Topelius började hon att skriva noveller i Helsingfors Dagblad. I S:t Petersburg hade hon skrivit noveller på franska och de första försöken på svenska kom i Veckobiblioteket i Helsingfors. Hennes enda roman, En qvinna af vår tid, 1867, förebådade en modern genombrottslitteratur i Finland. Dess tema är kvinnans avhängighet av makens förmyndarskap och motsättningarna mellan kvinnans oskuld och mannens dubbelmoral i förhållande till den fruktade sexualiteten. Man tror att hon begick självmord.

Litteratur om författaren: ett urval

Maj Wickman: Marie Linder: liv & litteratur, 2003