Tove Lie

1942 - 2000

Norge

Föddes i Oslo. Debuterade 1967 med Øyeblikk (L) och gav ut en rad diktsamlingar som från en romantisk ståndpunkt hämtar inspiration i mytologi, religion, musik och litteratur, i motsats till den nya 1960-talsmodernismens fokusering på vardagligheter och saker. I diktsamlingen Rullesteiner samler ikke mose, 1985, som beskriver teknologins produkter som lyftkranar och högspänningsstolpar framkommer både en dynamisk verklighetsbild och en undrande ambivalens. Andra verk är Dikt i utvalg, 1988, och Amorfati, 1997.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 3, 1990