Tove Lie

1942 - 2000

Norge

Forfatteren blev født i Oslo. Hun debuterede i 1967 med Øyeblikk (L), og udsendte en række digtsamlinger, der fra et romantisk ståsted henter inspiration i mytologi, religion, musik og litteratur, i opposition til den nye 1960’er-modernismes hverdagsog tingsfokusering. I digtsamlingen Rullesteiner samler ikke mose, 1985, der beskriver teknologiens frembringelser som kraner og højspændingsmaster, udtrykkes på én gang et dynamisk virkelighedsbillede og en undrende ambivalens. Andre værker er Dikt i utvalg, 1988, og Amorfati, 1997.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Irene Engelstad m.fl. (red.): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 3, 1990