Anne Charlotte Leffler

1849 - 1892

Sverige

En tongivande personlighet vars hem var en mötesplats för Stockholms litterära kretsar och det radikala unga Sverige. Hon var född och uppvuxen i Stockholm där fadern var rektor. 1872 gifte hon sig med domaren Gustav Edgren, från vilken hon skilde sig 1889. Följande år gifte hon om sig med professorn, hertig Pasquale del Pezzo di Cajanello. 1885 valdes hon som en av de första kvinnorna in i Publicistklubben. Hon var även medlem i Dräktreformföreningen (förening för främjandet av den nya och funktionella s k reformdräkten) och i Nya Idun (ett debattforum för kvinnor) men däremot inte i den organiserade kvinnorörelsen.

Hon debuterade 1869 under pseudonymen Carlot med tre noveller i en volym kallad Händelsevis. Sitt genombrott fick hon under eget namn med de samhällskritiska och kvinnoemancipatoriska novellsamlingarna Ur lifvet l-lll, 1882-83, där hon avslöjar Stockholms mondäna societetsliv och tematiserar kvinnlig sexualitet och identitetssökande. Hennes stora kvinnoemancipatoriska engagemang kommer likaledes fram i dramat Sanna kvinnor, 1883, med dess kraftfulla plädering för gift kvinnas äganderätt. Senare följde romanen En sommarsaga I-II, 1886, om kvinnlig konstnärsproblematik och 1890 utkom den delvis självbiografiska Kvinnlighet och erotik II, ett försök att gestalta en erotisk sanning utan konventionella hänsyn.

Litteratur om författaren: ett urval

Ingeborg Nordin Hennel: "Aurore Bunge. Några reflexioner kring en 1880-talsnovell" i: Birgitta Paget m fl (red): Kvinnor och skapande, 1983

Mona Lagerström: Dramatisk teknik och könsideologi: Anne Charlotte Lefflers tidiga kärleks- och äktenskapsdramatik, 1999

Yvonne Leffler (red): Bcikom maskerna. Det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare, 1997

Maj Sylvan: Anne Charlotte Leffler. En kvinna finner sin våg, 1984

Lynn R Wilkinson: "Gender and the gaze in Anne Charlotte Leffler's "En bal i 'societeten"" in: Scandinavian studies, 2006

Sofia Wingstrand: "Erotikens estetik: kärleksskildringen i Anne Charlotte Lefflers roman "Kvinnlighet och erotik II"" i: Kvinnan, kärleken och romanen i kvinnliga 1800-talsförfattares texter, 2001