Mia Leche-Löfgren

1878 - 1966

Sverige

En av sin tids mest kända journalister med Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning som huvudorgan. Hon var även mycket aktiv i tidskriften Idun. Hon växte upp i Lund, dotter till zoologen Wilhelm Leche och hans hustru Minchen Sager. Efter ett första äktenskap med stadskamrern Fredrik von Friesen gifte hon sig med den kände advokaten, professorn och senare justitieministern Eliel Löfgren.

1914 var hon med om att bilda föreningen Frisinnade kvinnor. Hon var engagerad inte bara i kampen för kvinnornas rösträtt utan också i fredsarbetet och flyktinghjälpen under båda världskrigen. Hennes skriftställarskap omfattar förutom de sex självbiografiska memoarböckerna Våra föräldrars värld, 1934, Så var det då 1900-1940, 1941, Hård tid, 1946, Ideal och människor, 1952, Upplevt, 1958, och Bokslut, 1962, även biografier om bl a Ellen Key och Kristina Nilsson.