Ina Lange

1846 - 1930

Finland

Ina Lange fick en borgerlig uppfostran med guvernant och studier vid musikkonservatorierna i Berlin och Moskva. Under eget namn gav hon ut flera musikpedagogiska verk, de sista så sent som 1930.

Under pseudonymerna Daniel Sten, Daniel Stern m fl bidrog hon till den finska genombrottslitteraturen med verk som Bland ödebygder och skär. Berättelser från Finland, 1884, Sämre folk (R), 1885, Ett öde (R), 1887, Luba. En studie (R), 1889, och Berättelser från Finland, 1890. Hennes ämnesområden är klasskonflikten och kvinnans ställning med fokus på dramatiska episoder och med ett patos som påminner om 1800-talets populärromaner.

Litteratur om författaren: ett urval

Erik Ekelund: Finlands svenska litteratur, 1969

Roger Holmström: Att ge röst: omvärld och identitet i några nyländska folklivsberättelser, 2005

Arne Toftegaard Pedersen: Det marginaliserede gennembrud: tre moderne svensksprogede romaner fra 1880ernes Finland, 2002