Busk Rut Jonsson

1925 - 2010

Sverige

Författaren växte upp i ett arbetarhem i Malung, blev folkskollärare och har arbetat på Författarcentrum och Författarförlaget. Lyrikdebuten i Bonniers Litterära Magasin, 1957, följdes upp av Arbetsövningar, 1959, ett häfte utgivet av den unglitterära Stockholmsgruppen Metamorfos. Dikterna härifrån kom tillsammans med 18 nya dikter att ingå i den rosade diktsamlingen Tuppfjät – övningar i poerosa, 1959. 1964 gav hon ut diktsamlingen I stöpet. En rad kritiska dagboksanteckningar från en tid i Liberia, Tack vare Lamco, 1969, speglar debatten om bistånd, västerländskt kapital och kolonialt förtryck i tredje världen. Andra verk är Halsgropen (R), 1965, och TV-dramat Marktjänstett spel om kvinnans plats, uppfört 1974.