Helga Johansen

1852 - 1912

Danmark

Lärarinna som skrev under sinnesjukdom, född och uppvuxen i en grosshandlarfamilj i Köpenhamn och syster till målaren Viggo Johansen i vars hem hon som ogift var en älskad “tant”. Filosofiskt intresserad hade hon en omfattande brevväxling med Georg Brandes. Hon grubblade sig sjuk över tillvaron och språket och blev tvångsinlagd på sinnessjukhus 1883.

Under pseudonymen “Et Fruentimmer” debuterade hon 1896 med Rids, tre monologer. 1900 följde romanen Hinsides, utgiven under pseudonymen “Hannah Joël”, ett verk som i sitt monologiska tankepladder är en enastående beskrivning av den värld en psykiskt sjuk upplever. I den kulturfilosofiska skriften Brev til Menneskene, 1903, framhävs galenskapen som maktkritik och insikt.

Litteratur om författaren: ett urval

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983

Erik Strömgren: Forord i: Hanna Joël: Hinsides, 1981