Gun Jacobson

1930 - 1996

Sverige

Född i Sundsvall. En socialrealistisk ungdomsboksförfattare som var lärare och ungdomsledare i bl a en barnteatergrupp och engagerad i nykterhetsrörelsen. Hon var gift och hade barn.

1966 debuterade hon med Fel spår men är mest känd för romanen Peters baby, 1971, som blev ett slags programskrift för emanciperade unga män. Utöver dessa kan nämnas den fantasybetonade Salamander, 1978, en parafras på E.T.A. Hoffmanns Der goldene Topf från 1814 (Den gyllene krukan, 1814, 1981), ett försök till förnyelse som dock stoppades av en oförstående kritik.

Litteratur om författaren: ett urval

De skriver för barn och ungdom. Svenska nutidsförfattare A-K, 1990

Lars Furuland m fl: Ungdomslitteraturen, 1994

Ulla Lundqvist och Sonja Svensson (red): Kring den svenska ungdomsboken, 1977