Gurli Hertzman-Ericson

1879 - 1954

Sverige

Köpmansdotter från Göteborg. Tog examen i engelsk litteratur och gifte sig med en ingenjör i Stockholm. Debuterade med Från mor till barn. Sagor för stora och små, 1903, och hade ett stort men ojämnt författarskap. Hon var en borgerlig realist som ofta lät sina kvinnliga romanfigurer föredra tryggheten framför upproret.

Genombrottet kom 1923 med Stockholmsromanen Huset med vindskuporna. Av jord är du kommen, 1935, och är, liksom Domaredansen, 1941, påverkad av tidens kvinnoprimitivistiska tendenser. 1913-18 var hon redaktör för Rösträtt för kvinnor, hon arbetade inom fredsrörelsen och var 1937-42 sekreterare i Sveriges författarförening.

Litteratur om författaren: ett urval

Barbro Alving: "Gurli Hertzman-Ericson" i: Fem Norstedtsförfattare, 1944

Gurli Hertzman-Ericson: "Vid vägens början" i: Mitt möte med boken, 1943