Aasta Hansteen

1824 - 1908

Norge

Professorsdotter och uppvuxen i Kristiania, ogift, utbildad målare och studerade bl a i Düsseldorf.

1870 skrev hon som en av de första om kvinnofrågan i norsk press i ett inlägg i Dagbladet signerat “Af en Kvinde”. Senare gjorde hon skandal genom skarpa angrepp på kyrkans och samhällets kvinnosyn med artiklar i sitt eget namn. Enligt den norska författarinnan till kvinnorörelsens historia, Anna Agerholt, gjorde hon sig “omöjlig i finare sällskap” genom att offentligt angripa en man för brutet äktenskapslöfte till en annan kvinna. 1878 utgav hon den religionshistoriska skriften Kvinden skabt i Guds billede.

Bosatt i USA 1880-89 skrev hon alltjämt i norska tidningar och tidskrifter och var nästan ända fram till sin död aktiv skribent och polemiker. Hon blev hedersmedlem i Norsk kvinnesaksforening 1904.

Litteratur om författaren: ett urval

Anna Caspari Agerholt: Den norske kvinnebevegelses historie, 1973

Edvard Bull m fl (red): Norsk biografisk leksikon, 1925—1962

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, 1988