Eva Hemmer Hansen

1913 - 1983

Danmark

Skriven av: Elise Andersen

Dotter till en redaktör och uppvuxen i Århus, cand mag, kulturjournalist, förläggare och ordförande i Dansk Kvindesamfund 1968-71, socialdemokrat på vänsterflygeln och kommunalpolitiker tills hon lämnade partiet i protest mot de få kvinnliga namnen vid valen. På 1970-talet startade hon tillsammans med sin andre man, författaren och förläggaren Alf Grostøl, förlaget Grevas som bl a gav ut experimentell ny dansk litteratur. Från 1974 var hon lektor vid Danmarks Journalisthøjskole. Hon var mor till två barn.

Efter den litteratursociologiska litteraturhistorien Digter og Samfund, 1938, gjorde hon skönlitterär debut 1944 med romanen Helene om en kvinnlig akademikers kriser i samband med graviditet och moderskap. Den mycket lästa genombrottsromanen En lille tøs og hendes mor, 1952, handlar om en ensamstående mor ur arbetarklassen. Abortfrågan tas upp i Salomons dom (R), 1960. Med Skandale i Troja, 1954, (Skandal i Troja, 1955), och Jomfru Rasmussen, 1956, om grevinnan Danner samt den konstnärligt fulländade Camelot, 1966, utvecklar hon de kvinnliga existensproblemen i historiska romaner från kulturella brytningsperioder.

Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper, 1970, är hennes personligt präglade berättelse om kvinnorörelsens kamp under 100 år. Till hennes stora produktion hör också barnböcker, radiopjäser, översättningar och essäer. Hon var en mycket uppskattad föredragshållare och debattör.

Litteratur om författaren: ett urval

J.K.L. Boll: Studier i Eva Hemmer Hansens historiske romaner, 1980

Susanne Knudsen: Imellem - skidt og skrift, 1989