Marie Hamsun

1881 - 1967

Norge

Författaren var från början skådespelare men gav upp karriären då hon gifte sig med den betydligt äldre författaren Knut Hamsun. 1953 gav hon ut en självbiografi, Regnbuen (Regnbågen, 1954), som skildrar hennes uppväxt och äktenskapet med Knut Hamsun. Jaget i självbiografin framstår som ett offer för ett krävande författargeni. I nästa självbiografiska verk, Undergullregnen, 1959 (Under gullregnet, 1960), som behandlar krigsåren, försöker Marie Hamsun ursäkta sina nazistiska sympatier. Förutom de självbiografiska verken skrev hon några barnböcker varav flera utgivits på svenska.

Litteratur om författaren: ett urval

Margaretha Fahlgren: Det underordnade jaget. En studie i kvinnliga självbiografier, 1987

Birgit Gjernes: Marie Hamsun. Et livsbilde, 1994

Elisabeth Lindahl: Marie Hamsuns drama: om Marie och Knut: en studie i stolthet och skam, 2009