Britt G(erda) Hallqvist

1914 - 1997

Sverige

Född i Umeå och uppvuxen i Visby, dotter till lektor Johan Wilhelm Nyman och Dagny Henschen. Hon tog fil.mag.-examen 1938 och blev hedersdoktor i teologi i Lund 1983. Efter debuten med Rappens på Blåsopp, 1950, har hon skrivit rim och ramsor, sagor och berättelser för barn. Med sin glädje till språket var hon en av Sveriges mest betydande barnboksförfattare.

Hon var dessutom en förnämlig översättare av utländsk litteratur. Bland hennes insatser på det senare området hör översättningarna till svenska av Faust, Hamlet och T.S Eliots Old Possum ‘s Book of Practical Cats samt inte minst ett stort antal operalibretton. Engelsk och tysk religiös lyrik finns i svensk bearbetning i Min dikt gäller en konung från 1959. Hon har också bidragit i 1986 års psalmbok, dels med ett stort antal egna psalmer, dels med bearbetningar.

Litteratur om författaren: ett urval

Inge Löfström: En bok om Britt G., 1997

Inge Löfström: "Ordfyndig, lekfull psalmist: om Britt G. Hallqvists psalmdiktning" i: Psalm i vår tid, 2006

Ying Toijer-Nilsson:"'...min svaga punkt är att jag skriver vers'. En studie i Britt G. Hallqvists lyrik" i: Vivi Edström, Märta Netterstad (red): Vällingsäck och sommarvind, 1987

Carl-Agnar Lövgren (red): De skriver fór barn. Porträtt av tolv svenska barnboksförfattare, 1974