Alexandra Gripenberg

1857 - 1913

Finland

Adlig och yngst av tre systrar Gripenberg, en av Finlands första internationellt kända kvinnosakskvinnor. 1907-09 var hon ledamot av den första enkammarriksdagen.

Hon debuterade 1877 med novellsamlingen Berättelser under pseudonymen Ringa. Senare gav hon ut skönlitterära verk under pseudonymen Aarne, däribland Strån, Skizzer afAarne (N), 1884, och I tätnande led (R), 1886. Hennes huvudverk är Reformarbetet till förbättrande av kvinnans ställning 1—3, som kom ut 1893.

Litteratur om författaren: ett urval

Maria Lival-Lindström: Mot ett eget rum: den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur, 2009

Arne Toftegaard Pedersen: Det marginaliserede gennembrud: tre moderne svensksprogede romaner fra 1880ernes Finland, 2002

Hedvig Rask: "Alexandra Gripenberg - författare, kvinnosakskvinna och Amerikaresenär" i: Topelius elää, 2005