Maria Giacobbe

1928 -

Danmark

Född på Sardinien och sedan 1958 bosatt i Danmark. Hennes far var ingenjör och arkitekt, modern folkskollärare. Hon har studerat språk, pedagogik och filosofi och var i flera år gift med författaren Uffe Harder. Undervisning av analfabeter har hon beskrivit i debutromanen Diario de una maestrina (R), 1957.

Författarskapet rör sig mellan olika genrer, formar sig och skiftar mellan dansk, europeisk, sardinsk och italiensk synvinkel. I Dagbog mellem to verdener (R), 1975, är temat kulturskillnaderna. Detta gäller även novellerna i Kald det så bare kærlighed, 1986, som rör sig från Italien under fascismen till samtida danska erotiska förvecklingar. Erotiken är en viktig tillgång i Maria Giacobbes texter från Havet (R), 1967, till Ariadnes døtre (L), 1987.

Øen (R),1992, (Öar, 1994), spelas kulturkonflikterna upp i en grym historia om ett vedergällningsmord som ställer det traditionella samhällets tystnad och hedersbegrepp mot en modern rättspraxis och en modern kvinnas konflikt mellan dessa två världar — och kärlekens. Memoarverket Masker og nøgne engle, 1994, berättar om den tidiga barndomen, tiden mellan fascismens skuggor och saknaden efter den antifascistiske fadern.

Maria Giacobbe, som bl a engagerat sig i Danske Forfatteres Fond till värn för yttrandefriheten och i kommittén för palestinsk-israelisk samexistens, fick 1995 Det Danske Akademis Beatrice-pris.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Maria Giacobbe gett ut Rejsebilleder – Persien/Iran, 1999 (dikter), Eksil og adskillelse, 2001 (noveller) och romanen Folk fra Pòju Luàdu, 2006. 

Hun har bl a tilldelats Thit Jensens Forfatterlegat 1986, och Dansk Litteraturpris for Kvinder 1993.

Litteratur om författaren: ett urval

Vibeke Blaksteen: Tabets fortælling: et protræt af Maria Giacobbes liv og værk, 2009

Torben Brostrøm och Mette Winge (red): Danske digtere i det 20. århundrede, bd 5, 1982

Anne Birgitte Richard: "Kvindelitteraturhistorie: en humlebi i modvind" i: Edda: nordisk tidsskrift for litteraturforskning, 04, 2001