Dorothe Engelbretsdatter

1634 - 1716

Norge

Hon var av prästsläkt, född och bosatt i Bergen. Hon gifte sig 1652 med prästen Ambrosius Hardenbeck, blev mor till nio barn varav sju dog tidigt. Då även maken dog 1683 emigrerade de två sönerna och hon levde ensam sina återstående 33 år. I Dorothe Engelbretsdatters släkt fanns goda kontakter med den danska ämbetsmannaklassen, en viktig förutsättning för att hennes diktning kunde bli en del av hennes levebröd.

1678 publicerades psalmsamlingen Siælens Sang-Offer som sedan kom ut i ca 30 upplagor, härav sju medan hon fortfarande levde. Den följdes av andaktsboken Taare-Offer, 1685 (Tåre-offer, 1727). Hon kämpade hårt mot falska upplagor av den populära Siælens Sang-Offer men uppnådde livsvarig skattefrihet och fick privilegium (motsvarighet till dagens copyright) på utgåvorna av Siælens Sang-Offer och Taare-Offer. Dorothe Engelbretsdatters diktning, som var formad som ett försvar för kvinnlig skaparkraft, resulterade i den första striden i Danmark-Norge om huruvida kvinnor kan dikta.

Litteratur om författaren: ett urval

Laila Akslen: Barokke figurar: artiklar om tekstar av Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass, 2008

Stig Dalager och Anne-Marie Mai: Danske kvindelige forfattere, bd 1, 1982

Irene Engelstad (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, 1988