Dorothe Engelbretsdatter

1634 - 1716

Norge

Præsteslægt, født og bosat i Bergen. Hun giftede sig i 1652 med præsten Ambrosius Hardenbeck, blev mor til ni børn, hvoraf de syv døde tidligt, og da ægtemanden også døde i 1683, emigrerede de to sønner, og hun levede alene de næste 33 år. I Dorothe Engelbretsdatters slægt havde man gode kontakter til den danske embedsstand, en vigtig forudsætning for, at digtningen blev en del af hendes levebrød.

I 1678 publiceredes salmesamlingen Siælens Sang-Offer, der siden udkom i ca. 30 oplag, heraf syv i hendes egen levetid. Den efterfulgtes af andagtbogen Taare-Offer, 1685. Hun kæmpede hårdt mod falske genoptryk af den populære Siælens SangOffer, men opnåede livsvarig skattefrihed og fik privilegium (hvad der i dag ville svare til copy-right) på udgaverne af Siælens Sang-Offer og Taare-Offer. Dorothe Engelbretsdatters digtning, der var formet som et forsvar for kvindelig skaberkraft, resulterede i den første strid i Danmark-Norge om, hvorvidt kvinder kan digte.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Laila Akslen: Barokke figurar: artiklar om tekstar av Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass, 2008

Stig Dalager og Anne-Marie Mai: Danske kvindelige forfattere, bd. 1, 1982

Irene Engelstad (red.): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 1, 1988