Sophie Elkan

1853 - 1921

Sverige

Känd som Selma Lagerlöfs närmsta vän, var född Salomon och tillhörde en judisk Göteborgsfamilj. Hon förlorade sin man och sin lilla dotter 10 år innan hon 1894 träffade Selma Lagerlöf. Hon var språkkunnig och mycket beläst. I brevväxlingen med Selma Lagerlöf “Du lär mig att bli fri, 1992, kan man studera utvecklingen av de två författarskapen.

1889 och 1891 hade hon givit ut några novellsamlingar under pseudonymen Rust Roest, därefter romanerna Rika flickor, 1893, och Säfve, Kurt & Co, 1894. Den stora historiska romanen John Hall, 1899, som är en levande tids- och miljöskildring, gav hon ut under eget namn. Efter resor tillsammans med Selma Lagerlöf till bl a Egypten och Palestina kom Drömmen om Österlandet (R), 1901. Sedan återgick hon till den historiska romanen med Konungen, fyra band, 1904—06, samt Anckarström, 1910.

Litteratur om författaren: ett urval

Nils Erdman: Sveriges nationallitteratur 1500-1900, bd 20, 1937

Lisbeth Stenberg: "Selma Lagerlöfs sista texter: fragment till en biografi över Sophie Elkan" i: Lambda nordica, (13):3, 2008

Eva Helen Ulvros: Sophie Elkan: hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf, 2002