Anne Marie Ejrnæs

1946 -

Danmark

Kommer från ett lärarhem i Köpenhamn. Hon blev mag art i litteraturvetenskap 1976, och har arbetat som fack- och skönlitterär författare och översättare. Hon var gift med lektor Kresten Ejrnæs som gick bort 1999. Efter en vistelse i Afrika 1971-73 gav hon ut två böcker om afrikansk litteratur samt skrev artiklar om kvinnans ställning i Afrika.

Hon debuterade 1979 med romanen Karen og Sara, om en gymnasielärares problem med att använda sig av sina erfarenheter från vänsterflygeln och feminismen i skolan. Når du strammer garnet (R), 1981, är ett sista desperat avsked från 1970-talets drömmar om den perfekta överensstämmelsen mellan livets olika sfärer. Med Ravnen, 1983, som bygger på erfarenheter från Afrika, förnyar hon såväl stil som tematik i sin skildring av en annorlunda kultur som utmanar huvudpersonens egen livsuppfattning. Förflyttningen bort från dansk samtid fortsätter i Som svalen (R), 1986 (Som svalan, 1987), en diktning över Thomasine Gyllembourgs liv, och Kvindernes nat (R), 1988 (Kvinnornas natt, 1990), som berättar om en lärd 1700-talskvinnas fångenskap i ett arabiskt palats.

I Sneglehuset (R), 1991 (Snigelhuset, 1993), vänder hon tillbaka till den danska gårdagen genom berättelsen om en bondkvinnas arbete och kärlek. 1996 kom romanen Thomas Ripenseren, som berättar om en ung mans bildningsresa i 1300-talets Europa. Anne Marie Ejrnæs fick 1992 Det Danske Akademis Beatrice-pris.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Anne Marie Ejrnæs gett ut romanerna Theas færd, 1999, Tilde i Tuse, 2006, och berättelser om fyra kvinnoöden i At få form, 2003.

Anne Marie Ejrnæs är styrelseledamot i Dansk PEN. I 1997 tilldelades hon danska Statens Kunstfonds livslånga stipendium.

Litteratur om författaren: ett urval

Anne Borup: "Ud af et mørke. Anne Marie Ejrnæs´ Sneglehuset, 1991" i: Anne-Marie Mai (red): Prosa fra 80'erne til 90'erne, 1995

Nina Brandt: "" - og han skubbede hende ikke, men hun snublede - ": sort begær og hvid emancipation i Anne Marie Ejrnæs' Ravnen” i: Spring, nr 22, 2004

Elisabeth Møller-Jensen: "At forme begæret" i: Kvinden og Samfundet, nr 2, 1992