Inger Edelfeldt

1956 -

Sverige

Uppvuxen utanför Stockholm. Hon debuterade 1977 med romanen Duktig pojke som handlar om en homosexuell ung mans väg till självinsikt.

Ofta står en kvinna eller ung flicka i centrum för författarskapet, där ungdomens gränsöverskridande identitetsutveckling är viktig, såväl tematiskt som stilistiskt. I Kamalas bok (R), 1986, bryter den unga kvinnans skröpliga jag samman då hennes käresta överger henne och hon invaderas av den monstruösa, vargliknande Kamala. Även i novellerna I fiskens mage, 1984, spelas självförstörelsens tema upp och unga kvinnor plågar grymt sig själva i försöken att ställa sig in i vuxenvärldens led. Men deras skrämmande självdestruktivitet innehåller också en dröm om det magiska.

Kontrasten mellan det gåtfulla och verklighetens grymma vardaglighet accentueras i Den förunderliga kamelonten (N), 1995, vars titelnovell står som en programförklaring till hela författarskapet. Inger Edelfeldt har förmågan att lyhört fånga flera olika språk och reaktionsmönster. I Betraktandet av hundar (R), 1997, visar hon sitt helt säregna sinne för humor. I jag-form ger hon röst åt en patetisk man som lever ett känslofattigt liv på gränsen till galenskap. Hennes prosa är lättläst och hon behärskar både satiren, fabeln, dramatiken, magin och humorn. Hon har även givit ut bilderböcker för barn, tecknade serier och ungdomsböcker.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Inger Edelfeldt skrivit två diktsamlingar, Salt, 1999, och Efter angelus, 2004, och romanerna Det hemliga namnet, 1999, Svarta lådan, 2004, och Finns det liv på Mars?, 2006.

Hon har gett ut ett flertal ungdomsböcker, bl a Ensamrummet, 1997 (filmatiserat 2001), Skuggorna i spegeln, 2004, och Hemligt ansikte, 2007, och noveller/sagor i Riktig kärlek, 2001, Sagan om Ja-trollet och Nej-trollet, 4 x Edelfeldt, 2005, og Namnbrunnen, 2008.
Hennes produktion omfattar även de tecknade serierna Hondjurets samlade värk, 2000, och Den manliga mystiken. En slutgiltig genusanalys från 2009.

Inger Edelfeldt har tilldelats en lång rad literära priser, senast Ivar Lo-Johanssons personliga pris, 1997, Ludvig Nordström-priset, 1998, och Gustaf Fröding-stipendiet, 1999.

Litteratur om författaren: ett urval

Mia Franck: Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, 2009

Björn Gunnarsson (red): Författare i 80-talet, 1988

Ingrid Holmquist: "Den "rena" relationen och kvinnofrigörelsen: om Inger Edelfeldt, Anthony Giddens och senmoderniteten" i: Genusvetenskapliga litteraturanalyser, 2010

Marie-Anne Knutas: Så skriver man för unga. En jämförelse mellan två versioner av romanen Duktig pojke av Inger Edelfeldt, 1993

Karl Erik Lagerlöf: "Inger Edelfeldt om sitt författarskap" i Dagens Nyheter, 18.6.1989

Maria Österlund: "Mellan mönsterflicka och monsterflicka: flicksexualitet och förklädnad i Inger Edelfeldts fantasyroman Missne och Robin" i: Kunskapens hugsvalelse: litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus, 2003