Tora Dardel

1899 - 1995

Sverige

Dotter till friherren och upptäcktsresanden Axel Klinckowström. Hon kom till Paris som konststuderande, men gav upp sina planer på att bli skulptör då hon 1921 gifte sig med målaren Nils Dardel.

Efter debutromanen Flickan som reste ensam, 1923, utvecklade hon ett tämligen omfattande författarskap. Journalistiskt medarbetade hon under signaturen “Voila” i både franska och svenska tidningar. Hon skilde sig från Dardel 1932 och gifte om sig 1934 med greve Mac Hamilton, som hon skilde sig från 1944.

I självbiografin Jag for till Paris från 1941 är det livet tillsammans med Nils Dardel som står i centrum. Hon skrev även en omfattande biografi om honom 1953. Under 1950- och 1960-talen återkom hon som skönlitterär författare, bl a med romanerna Kungens frilla, 1958, och Kung Eriks son, 1960.