Barbro Elisabeth Dahlin

1940 - 2000

Sverige

Uppvuxen på Lidingö, dotter till ingenjör Oscar Dahlin och pianisten och konstnären Inga-Lill Hellqvist. Hon är läkare, barnpsykiatriker och psykoanalytiker.

Hon debuterade 1959 med Tummelbana (L), följd av Leva i var bit (L), 1961, och samlingen Småglöd, 1963. Erfarenheterna från arbetet som barnpsykiatriker präglar Dikter från Carlslund, 1975, och Sista tåget genom Sverige (L), 1976, som tematiserar människans inre och yttre ensamhet. Dessutom finns Att bygga en livbana (L), 1979, och Där fisken står tät (L), 1996, om betydelsen av gemenskap och sammanhang och det olyckliga i att tillvaron tenderar att bli alltmer avhumaniserad. Även Barbro Dahlins romaner genomsyras av en engagerad civilisationskritik och tonen är ofta satiriskt avslöjande.

Litteratur om författaren: ett urval

Lennart Sjögren: "Ett möjligt liv" i: Bonniers Litterära Magasin, nr 4, 1981