Adolphine Marie Colban

1814 - 1884

Norge

Uppvuxen i Kristiania och Drammen där fadern var prokurator, senare skattefogde. Hon kom in i 1840-talets “Intelligenskrets” där hon också träffade sin man, Nathaniell Angell, som bl a arbetade som översättare. Under hans namn och som “Mathildes Oversætter” översatte hon böcker.

Då hon blivit änka bosatte hon sig 1849 i Paris där hon försörjde sig som översättare och skrev artiklar till tidningar och tidskrifter. Hon kom in i aristokratiska kretsar och blev känd då hon offentliggjorde “Lettres d’une barbare”, riktade till en fransyska. Sina sista år tillbringade hon i Rom.

Marie Colban debuterade med berättelsen Lærerinden, 1868, och skrev senare Tre Noveller, 1873, och berättelsen Jag lever, 1877, som ansågs vara självbiografisk. Dessutom berättelsen Thyra, 1882, som skrevs i Rom. Hon hade en stor läsekrets i Norge men blev kritiserad av Camilla Collett i Fra de Stummes Leir.

Litteratur om författaren: ett urval

Edvard Bull m fl (red): Norsk biografisk leksikon, 1925-1962

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, 1988

Åse Hjort Lervik (red): Gjennom kvinneøyne, bd 1, 1980