Minna Canth

1844 - 1897

Finland

Som skapare av det finska realistiska dramat var Minna Canth sin tids mest omtalade person i Finland. Hon var dotter till en butiksägare i Tammerfors där hon gick i svenskspråkig flickskola. Efter ett år på lärarseminarium gifte hon sig med sin lärare och då hon, 35 år gammal och gravid för sjunde gången, blev änka, flyttade hon hem till sin födelsestad och övertog faderns garnaffär. Den blev en ekonomisk framgång och utgjorde en säker grund för hennes författarskap.

Fyra månader efter makens död skickade hon sitt första skådespel till landets mest framträdande teater men hon debuterade först 1883 som dramatiker med Murtovarkaus (Inbrottet). Med Työmiehen vaimo, 1885 (Arbetarens hustru, 1886), väckte hon en häftig diskussion, inte minst i konservativa kretsar. Minna Canth publicerade flitigt inte bara pjäser utan också noveller och olika artiklar. Hennes viktigaste tema var kvinnosaken.

Litteratur om författaren: ett urval

Greta von Frenckell-Thesleff: Minna Canth, 1944

Lucina Hagman: Minna Canth I—II, 1906-10

Maria-Lusa Nevala (red): "Sain roolin johon en mahdu" i: Finska kvinnolitteraturens linjer, 1989