Sophia Elisabeth Brenner

1659 - 1730

Sverige

Författaren växte upp i en tysk köpmansfamilj i Stockholm och fick undervisning i såväl tyska och andra moderna språk som latin. 1680 gifte hon sig med miniatyrmålaren och numismatikern Elias Brenner, som uppmuntrade henne att studera europeiska språk och att skriva. De fick femton barn varav endast fyra överlevde modern.

Sophia Elisabeth Brenner tilldelades 1723 som första kvinna statlig författarpension. Som tack överlämnade hon en lång dikt om Jesu lidande och död, Wårs Herres och Frälsares Jesu Christi alldra heligaste Pijnos Historia, en passionsdikt med förebild i tysk litteratur. Hennes vänner såg till att Poetiske Dikter blev utgivna 1713. Postumt utkom 1732 andra utgåvan av Poetiske Dikter med en självbiografi på tyska.

Hon skrev med förtjusning tillfällesdikter till samtidens kvinnliga författare och konstnärer, hennes ton är mycket personlig och hon använde genren till att diskutera kvinnans värde och rätt till studier. Sophia Elisabeth Brenner var erkänd av sin samtid och hyllades ut över Sveriges gränser som författare och lärd kvinna, vilket den omfattande och intressanta brevväxlingen med Otto Sperling d y i Köpenhamn belyser.

Litteratur om författaren: ett urval

Marianne Alenius: "Love at first (w)ink. A fragment of Otto Sperling's Neolatin correspondence" i: Graham di Caie, Holger Nørgaard (red): A Literary Miscellany. Presented to Frie Jacobsen, 1988

Bertil Boéthius (red): Svenskt biografiskt lexikon, bd 6, 1926

Helene Hannibal: "Dødstanker: om Sophia Elisabet Brenners sørgedigtning" i: Synsvinkler, 6, 1997

Valborg Lindgärde: "Sophia Elisabeth. Brenner" i: Parnass, nr 6, 1998

Valborg Lindgärde: Jesu Christi Pijnos Historia rijmwijs betrachtad. Svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet, 1996

Valborg Lindgärde, Arne Jönsson & Elisabet Göransson (red): Wår lärda skalde-fru: Sophia Elisabet Brenner och hennes tid, 2011

Ruth Nilsson: Kvinnosyn i Sverige. Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren, 1973

Magnus von Platen: Yrkesskalder - fanns dom. Om tillfällespoeternas försörjningsfråga, 1985