Diana Bredenberg

1963 - 2005

Finland

Diana Bredenberg var född och uppvuxen på landet, utbildad inom kulturadministration och bosatt i Karis, småstadsmiljö i södra Finland. Hon var mor till ett barn.

Redan som barn var hon inriktad på läsning och skrivning och tog intryck av Hugos socialskildringar och av Pär Lagerkvist. Barnets utsatthet är ett genomgående motiv i den egna diktningen, debutsamlingen hette Barndomskriget (L), 1984. I följande diktsamlingar har tematiken finslipats och utvidgats till att innefatta hela den mellanmänskliga, ständigt hotade kommunikationen. Samlingarna Hinna (L), 1989, och Ur (L), 1993, liksom Vatten (L), 1998, ger ytterligare prov på djupt pessimistisk samhällskritik, på dikter med mörk och skör stämning, men också på sensitivt lyriska, någon gång hoppfulla, enskilda porträtt.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria gav Diana Bredenberg ut två diktsamlingar, Vatten, 1998, och Oktobervisiten, 2005.