Karen Brahe

1657 - 1736

Danmark

Född på Næsbyholm vid Sorø av de adliga föräldrarna Preben Brahe och Susanne Giøe. Hon var adelsdam, godsägare, legatstiftare och boksamlare. Hon fick en både lärd och humanistisk uppfostran, undervisades i latin och skötte godset Næsbyholm från 1683 till faderns död 1708 då hon flyttade till den ärvda Østrupgård på Fyn.

För överskottet från gården grundade hon en skola, ett hospital och 1716 Odense adelige Jomfrukloster, ett lärdomscenter på hög nivå och studiemiljö för adliga ensamstående kvinnor. Karen Brahe samlade böcker och handskrifter, i synnerhet äldre danska, som hon testamenterade till Jomfruklostret tillsammans med det bibliotek hon fått ärva efter Anne Giøe. Bok- och handskriftssamlingen är det enda av den tidens privatbibliotek som finns bevarat. Den innehåller flera unika titlar.

Litteratur om författaren: ett urval

Sv. Cedergreen Bech (utg): Dansk Biografisk Leksikon, bd 2, 1979

Palle Birkelund: "Om Karen Brahe - og de lærde Fruentimmere" i: DF-revy, 9 årg, 195—199

Anne Riising: Katalog over Karen Brahes bibliotek i Landsarkivet for Fyn. Håndskriftsamlingen, 1956