Betty Borchsenius

1850 - 1890

Danmark

Författaren var köpmansdotter, född och uppvuxen i Köpenhamn, gift med skådespelaren Otto Borchsensius och själv en firad skådespelerska inom den naturalistiska vardagsdramatiken.

Strax innan hon togs in för vård på sinnessjukhus gav hon 1884 ut novellsamlingen Situationer, ett experimentellt försök till sceniska perspektiv och impressionistiskt avlyssnade situationer.

Litteratur om författaren: ett urval

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983