Anna Bondestam

1907 - 1995

Finland

Anses som den mest betydande skildraren av finlandssvensk arbetarklass. Växte upp i Jakobstad och gick, liksom föräldrarna, med i arbetarrörelsen. Hon är fil kand i historia och har sedan utgivit verk om den finlandssvenska arbetarrörelsen; utnämndes till hedersdoktor 1977, främst tack vare sitt skönlitterära författarskap. Hon var gift med journalisten Henning Bondestam.

Anna Bondestam debuterade 1936 med Panik i Rölleby, en humoristisk roman från 1700-talets Jakobstad. Romanerna Vägen till staden, 1957, Stadens bröd, 1960, Klyftan, 1946 och Lågt i tak, 1943, ger, lästa i angiven ordningsföljd, en bild av tiden från 1890 till 1930. Med kvinnor och barn i centrum ges en samhällelig och psykologisk analys. Underlaget till berättelsen om kvinnokollektivet på tobaksfabriken i Stadens bröd har hon fått från sin mor, medan minnena från inbördeskriget 1918, som beskrivs i Klyftan, är hennes egna.

Litteratur om författaren: ett urval

Maria Antas: "Klarsynthet och kollektivitet. Variationer på Anna Bondestams upplysningstema" i: Historiska och litteraturhistoriska studier, nr 72, 1997

Svenolov Karlsson: "Presentation av Anna Bondestam" i: Horisont nr 4, 1964

Thomas Warburton: Åttio år finlandssvensk litteratur, 1984