Ingeborg Björklund

1897 - 1974

Sverige

Dotter till en civilingenjör i Göteborg. Hon studerade i Lund och tog lärarexamen 1924. Från 1926 till 1931 var hon gift med författaren och socialisten Arnold Ljungdahl.

Ingeborg Björklund skrev kärlekslyrik och romaner med kvinnopolitiskt och socialt innehåll och senare historiska texter. Hon har även givit ut några debattböcker, t ex Hur blir kvinnorna lyckliga? från 1932. Hon debuterade 1926 med En kvinna på väg och väckte skandalartad uppmärksamhet med den erotiskt öppenhjärtiga trilogin om en ung kvinnas utveckling i Våren, 1939, Månen över Lund, 1931, och Hon som sjöng, 1935.

Litteratur om författaren: ett urval

Ingeborg Björklund: "Tjugo steg - och några till" i: Ivar Öman (red): Mitt möte med boken, 1943

F. Vetterlund: "En kvinnlig kärlekslyriker", Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20.4.1944