Anna Albertina Elisabeth Bergstrand-Poulsen

1887 - 1955

Sverige

Kantorsdotter, född och uppvuxen i Långasjö socken i Kronobergs län. Utbildad vid Konstakademien i Stockholm. Kom genom sitt äktenskap med den danske skulptören Axel Poulsen att bo i Danmark.

Det omfattande författarskapet, som till övervägande del består av romantiska folklivsskildringar med starka kvinnogestalter i centrum, är ägnat det svenska bondesamhället. Den mest framträdande boken är Värendskvinnor från Långasjö socken i bilder och ord, 1925. I självbiografin med det kraftfulla namnet Hök, får jag låna dina vingar, 1940, framstår dock hennes akvarellmålning och framför allt det originella hus hon uppförde tillsammans med sin man som det centrala.