Anna Albertina Elisabeth Bergstrand-Poulsen

1887 - 1955

Sverige

Blev født i Långasjö sogn i Kronobergs len som datter af en organist. Hun var uddannet maler fra Kunstakademiet i Stockholm, men kom i kraft af sit ægteskab med den danske billedhugger Axel Poulsen til at bo i Danmark.

Elisabeth Bergstrand-Poulsens forfatterskab, der overvejende består af romantiske folkelivsskildringer med stærke kvindeskæbner i centrum, er tilegnet det svenske bondeland. Den mest bemærkelsesværdige bogen er Värendskvinnor från Långasjö socken i bilder och ord, 1925. I hendes selvbiografi med den kraftfulde titel Hök, får jag låna dina vingar, 1940, er det akvarelmaleriet og mest af alt det originale hus, hun sammen med sin mand byggede og indrettede, der er det centrale.