Maria (pseud Pali-Maja) Berg

1784 - 1867

Finland

Smedhustru och självlärd lärare från Närpes i Österbotten. Hon skrev lärodikter för barn, tillfällesvers på beställning och dikter över historiska händelser där hon använde sig av religiösa och folkliga traditioner. En del av dessa gavs ut 1882 i Folkdikter av Maria Berg eller Pali-Maja. Efter hennes död samlade och utgifna af Isak Eriksson-Smeds, student, under medwärkan af I. Oskar J. Rancken.

Litteratur om författaren: ett urval

 Ann-Mari Häggman: Vasa stads brand 1852: vad visan, anekdoterna och reportagen berättar, 2002