Emma Erika Bendz

1858 - 1927

Sverige

Prostdotter, född i Lund och uppvuxen på Söderslätt. Hon visade redan 1882 sina litterära intressen med teaterpjäsen En brunnskur i Ronneby, som trycktes i 25 exemplar. Efter makens, professor Hans Bendz död 1914, skrev hon barnböcker som Solgårdsfamiljen, 1920, och Onkel Teddy, 1924.

Hon utvecklade också ett kulturhistoriskt författarskap som, förutom memoarböckerna Söder om landsvägen, 1916, och Från pilträdens land och syrenernas stad, 1918, även innehåller berättelser som Fest i Lund, 1922 och A. U. Bååth och hans krets, 1926.