Gunnel Beckman

1910 - 2003

Sverige

Född i Falköping. Hon har beskrivit sin uppväxt i medelklassen i den självbiografiska romanen Oskuld, 1978. Efter studier i Lund, där hon tog en fil kand, arbetade hon som journalist. Hon gifte sig 1933 och blev änka 1984.

Gunnel Beckman, som debuterade med barn- och ungdomsromanen Medan katten var borta, 1960, började som idylliker för att sedan bli författare av realistiska ungdomsböcker med fokus på den unga kvinnans sökande efter en egen identitet. Starkast framstår den monologiska jagromanen om en cancersjuk 19-åring Tillträde till festen, 1969. I romaner som Tre veckor över tiden, 1973, och Våren då allting hände, 1974, har hon behandlat sexualitet, aborter och yrkesmässiga strävanden.

Litteratur om författaren: ett urval

De skriver för barn och ungdom. Svenska nutidsförfattare A-K, 1990

Lena Kjersén Edman: Ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsbok och dess mottagande åren kring 1968, 1990

Vivi Edström och Kristin Hallberg (red): Ungdomsboken, 1984

Mia Franck: Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, 2009