Catharina Ahlgren

1734 - 1800

Sverige

Dotter till domare A. Ahlgren och hans hustru Laurentia Juliana Lieungfeldt. Tog ut skilsmässa 1770. Två år senare finns hon i Stockholms mantalslängder som ensamstående med fyra barn och helt utan medel för sitt uppehälle. 1773 gifte hon sig på nytt, maken avled dock i krigstjänst 1790. 1796 bodde hon hos sin dotter i Linköping. Mellan de två äktenskapen var hon verksam inom den expanderande tidskriftsbranschen.

Under pseudonymen Adelaide gav hon 1772 ut Brefwäxling Emellan Twänne Fruntimmer och 1773 fortsatte den, först som Brefwäxling mellan Adelaide och någre Wittre Snillen och därefter som Fortsättning af Adelaides Brefwäxling. Hon har även signerat det femte numret av tidskriften Det Enfaldiga Fruntimret, 1773. Året dessförinnan utgav hon Abrahams Bepröfwelse, en roman översatt från tyskan.

Litteratur om författaren: ett urval

Margareta Berger: Äntligen ord från qiuinnohopen! - om kvinnopress under 1700-talet, 1984

Margareta Björkman: Catharina Ahlgren: ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige, 2006

Margareta Björkman: "Varför översätta?: om Catharina Ahlgren och två av hennes översättningar från senare delen av 1700-talet" i: Norsk tidsskrift for bibliotekforskning, (6):1/2, 2001