Karin Sophie Adlersparre

1823 - 1895

Sverige

Adlersparre, som skrev under signaturen “Esselde”, var skriftställare och under andra delen av 1800-talet ledare för den svenska kvinnorörelsen. Åren 1859-85 gav hon ut Tidskrift för hemmet och grundade Stockholms läsesalong samt aftonskolor för arbetarkvinnor. Det var på hennes initiativ som Handarbetets Vänner grundades 1874 och det var också hon som skapade Fredrika Bremerförbundet och redigerade förbundets tidskrift Dagny 1886-88.

Hon var mentor för bl a Victoria Benedictsson och den unga Selma Lagerlöf. Sophie Adlersparre påbörjade den stora biografin över Fredrika Bremer, vilken hennes systerdotter Sigrid Leijonhufvud avslutade.

Litteratur om författaren: ett urval

Inger Hammar: Emancipation och religion: den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900, 1999

Sigrid Leijonhufvud: Sophie Adlersparre, (Esselde). Et liv och en livsgärning l-ll, 1922-23

Anna Nordenstam: Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850-1930, 2001

Git Claesson Pipping: "Föregångare förbisedd även av feminister" i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, 1994

Git Claesson Pipping: "Qyinlighetens vasen. Sophie Adlersparres litteraturkritik och formandet av den svenska kvinnans litteratur" i: Personhistorisk tidskrift, 1997