Sophie Dorthea Thalbitzer

1774 - 1851

Danmark

Tilhørte det absolut velstillede borgerskab i København, på faderens side af tysk slægt. Hun giver i sine Rousseau-inspirerede levnedsoptegnelser Grandmama’s Bekiendelser, nedskrevet 1807, en levende tids- og miljøskildring. Hun gør detaljeret rede for sin omfattende og fordomsfrie opdragelse, skildrer indgående forholdet mellem kønnene gennem en række frierhistorier og bejlerbreve og giver et humoristisk indblik i det dannede selskabs politiske og kulturelle orienteringsløshed i tiden omkring den franske revolution og Napoleonskrigene.

Et markant indslag i erindringerne er skildringen af de civile ofre for englændernes bombardement af København 1807.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anne-Marie Mai: "Overvættes læselyst. Om nogle kvindelige læsere i det danske 1700tal" i: Marianne Alenius m.fl. (red.): Digternes paryk. Studier i 1700-tallet, 1997