Sophie Dorthea Thalbitzer

1774 - 1851

Danmark

Tillhörde det mycket välsituerade borgerskapet i Köpenhamn, på faderns sida av tysk släkt. I sina Rousseauinspirerade levnadsanteckningar Grandmama’s Bekiendelser, nedskrivna 1807, ger hon en levande tids- och miljöskildring. Hon redogör i detalj för sin omfattande och fördomsfria utbildning, skildrar ingående förhållandet mellan könen genom en rad friarhistorier och friarbrev och ger en humoristisk inblick i de bildade kretsarnas politiska och kulturella vilsenhet vid tiden för franska revolutionen och Napoleonkrigen.

Ett markant inslag i anteckningarna är skildringen av de civila offren för engelsmännens bombardemang av Köpenhamn 1807.

Litteratur om författaren: ett urval

Anne-Marie Mai: "Overvættes læselyst. Om nogle kvindelige læsere i det danske 1700-tal" i: Marianne Alenius m fl (red): Digternes paryk. Studier i 1700-tallet, 1997