Frederikke Louise Stolberg

1746 - 1824

Danmark

Holdt salon for en overvejende tysk litterær kreds på Trembüttel og senere Vindeby. Hun var datter af gehejmekonferensråd greve Christian Ditlev Reventlow, søster til Johan Ludvig og Christian Ditlev Reventlow og gift anden gang 1777 med den tyske digter Christian Stolberg, amtmand i Slesvig-Holsten.

Hun var én af sin tids største brevskrivere og forfatter til dramaet Emil: Ein Drama in drei Aufzügen, jf. Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds 1770-1827, 10 bd., ved L. Bobé, 1895-1932 (bd. 3).

Udvalgt litteratur om forfatteren

Louis Bobé: "Grevinde Louise Stolberg" i: Museum, nr. 1, 1892

Otto Brandt: Geistesleben und Politik in Schleswig-Holstein um Wende des 18. Jahrhunderts, 1924 (ny udg. 1981)

Anne Scott Sørensen: "Den nordiske kreds. En aristokratisk salonkultur" i: Anne Scott Sørensen (red.): Nordisk salonkultur. En studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998