Frederikke Louise Stolberg

1746 - 1824

Danmark

Höll salong för en övervägande tysk litterär krets på Trembüttel och senare Vindeby. Hon var dotter till greve Christian Ditlev Reventlow, syster till Johan Ludvig och Christian Ditlev Reventlow och gift andra gången med den tyske diktaren Christian Stolberg, landshövding i Slesvig-Holstein.

Hon var en av sin tids flitigaste brevskrivare och författare till dramat Emil. Ein Drama in drei Aufzügen, jf Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds 1770-1827, 10 bd, av L. Bobé, 1895-1932 (bd3).

Litteratur om författaren: ett urval

Louis Bobé: "Grevinde Louise Stolberg" i: Museum nr 1, 1892

Otto Brandt: Geistesleben und Politik in Schleswig-Holstein um Wende des 18. fahrhunderts, 1924 (ny utg 1981)

Anne Scott Sørensen: "Den nordiske kreds. En aristokratisk salonkultur" i: dens (red): Nordisk salonkultur. Et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998