Rolf Anna Lisa

1886 - 1932

Sverige

Født i Stockholm som datter af arkitekten Ludvig Petersson. Efter studentereksamen i 1905 ved Lyceum för Flickor i Stockholm kom hun til Uppsala, hvor hun blev nær ven med bl.a. Emilia Fogelklou. I 1910 blev hun fil. kand. og i 1926 fil. lic. på en afhandling om religionshistorie. Lisa Rolf arbejdede først som lærer, men efter sin licentiateksamen gik hun over til biblioteksarbejde, fra 1927 i Lund, hvor hun var med til at skabe stadsbiblioteket. Hun beskrives i Emilia Fogelklous Barhuvad fra 1950.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Birgitta Holm: "'Patriarchal Poetry is the same'. Om skillnaden i kvinnlig modernism" i: Res Publica nr. 17, 1991

Beata Losman: Kamp för ett nytt kvinnoliv, 1980

Marta Ronne: Två världar - ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943. En genusstudie, 2000