Anna Lisa Rolf

1886 - 1932

Sverige

Född i Stockholm, dotter till arkitekten Ludvig Petersson. Efter studenten 1905 vid Lyceum för Flickor i Stockholm kom hon till Uppsala där hon blev nära vän med bl a Emilia Fogelklou. 1910 blev hon fil kand och 1926 fil lic på en avhandling om religionshistoria. Lisa Rolf arbetade först som lärare men efter sin fil lic-examen gick hon över till biblioteksarbete, från 1927 i Lund där hon var med om att skapa stadsbiblioteket. Hon beskrivs i Emilia Fogelklous Barhuvad från 1950.

Litteratur om författaren: ett urval

Birgitta Holm: '"Patriarchal Poetry is the same'. Om skillnaden i kvinnlig modernism" i: Res Publica nr 17, 1991

Beata Losman: Kamp för ett nytt kvinnoliv, 1980

Marta Ronne: Två världar - ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943. En genusstudie, 2000