Anna Sybille Reventlow

1753 - 1828

Danmark

Datter af oberstløjtnant Carl Rudolph Schubart og søster til Charlotte Schimmelmann. Hun blev 1778 gift med J.L. Reventlow på godset Brahetrolleborg, hvor hun reformerede sundheds- og sygeplejen og efter mandens død overtog ledelsen af baroniets skolevæsen, seminarium og pensionsanstalt.

Sybille Reventlow førte en omfattende korrespondance, den længste og mest kontinuerlige med Louise Stolberg: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds 1770-1827, bd. 9, i udvalg ved L. Bobé, 1895-1932.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anne Scott Sørensen: "Den nordiske kreds. En aristokratisk salonkultur" i: Anne Scott Sørensen (red.): Nordisk salonkultur. En studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780-1850, 1998